Opvang Voorwaarden

Voorwaarden en Informatie

Wij bieden u een aantal soorten dierenopvang aan. 

Hier op deze website kunt u zien wat wij op het gebied van opvang voor u en uw dier kunnen betekenen. 
U vind de informatie bij een van de balkjes links boven in het scherm. 
Heeft u vragen over een bepaalde opvang mail of bel ons even en wij helpen u graag verder. 
Zie voor de opvang voorwaarden onder aan deze pagina!!


De herplaatsing.

Wanneer iemand kiest voor een nieuw dier dan is dit niet GRATIS. Denkt u aan de kosten van voer, bodembedekking, huisvesting, speeltjes en natuurlijk de aanschaf van een dier. 
Wanneer iemand op prijs stelt om een mannelijk dier te nemen dan raden wij aan deze te laten castreren. Wij kunnen dit voor u verzorgen maar de kosten zijn voor de koper!

Bij aanschaf van een dier betaald u een bijdrage voor ons dierencentrum.


Welke dieren vangen wij op!

Alle huis/hobby/boerderij en gezelschapsdieren, behalve reptielen, honden en katten. Dit omdat er voor honden en katten al voldoende opvang adressen in de omgeving zijn. wel hebben wij honden en katten voer. Maar juist voor een eend, geit, konijn, parkiet, cavia, schaap, pony of ezel daar is niet zo maar een opvang voor te vinden. Dat hoeft nu niet meer het probleem te zijn! U kunt nu gebruik maken van onze dierenopvang. Dieren die in de opvang binnen komen worden wanneer mogelijk herplaatst. Dit kan zijn bij een particulier, instantie of bij ons zelf! 


Ook in het wild leven dieren die hulp nodig hebben. Wanneer bijvoorbeeld de dierenambulance in geschakeld word omdat een dier in het wild ook geholpen moet worden. Dan moet de dierenambulance ook ergens met deze dier blijven. Wij bieden de mogelijkheid om deze dieren op te vangen. Wij bieden deze dieren de eerste opvang en zorg. Wanneer een dier na een korte periode opknapt dan mag deze natuurlijk weer terug de natuur in. Wanneer een dier lang zorg nodig hebben en uit de natuur komen proberen wij te helpen alleen als deze levensvatbaar is om terug de natuur in te kunnen. Zo niet word deze door een dierenarts uit hun leiden verlost. Ons doel is wel dat we proberen alle dieren te helpen die dit nodig hebben. Dus u kunt gewoon bellen als u onze hulp nodig heeft! 24 uur perdag!


Opvang voorwaarden t.b.v(pension) Regionaal Dierencentrum Ravenstein. te Deursen


Het dier word altijd met volledige zorg behandeld. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie omtrent de gezondheid van het dier en de daar bij horende verzorging. De opvang zal hier wel op toe zien. De eigenaar reserveert via de mail of telefoon. Hierbij geeft de eigenaar de juiste opvang datums en De gegevens van de eigenaar, het dier en eventueel de behandelend dierenarts. De reservering kan ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd. met uitzondering van minimaal 1 hele werkdag voor aanvang ivm onze planning. annuleert u toch uw reservering binnen 1 dag voor aanvang opvang, dan brengen wij 2,50 annuleringskosten in rekening.  Wanneer iemand geen gebruik maakt van de gereserveerde periode zonder afmelding!!  Dan word hier voor 12,50 euro reservering en administratie kosten in rekening gebracht.  De eigenaar vult online een opvangreservering in met zijn wensen en de gegevens van het dier, van de eigenaar en van een bereikbaar persoon, voor eventuele gevolgen. De opvang kan de eigenaar om een identiteitsbewijs vragen om de gegevens te controleren. De dienstverlening van de Dierenopvang blijft beperkt tot wat is afgesproken in de opvangovereenkomst. De betaling is uitsluitend via ons online reserveringssysteem of contant bij aankomst. Het verschuldigde bedrag moet op de ophaaldag voldaan zijn per bank of contant! U kunt bij ons helaas niet pinnen!


De Dierenopvang behoudt zich het recht dieren te weigeren.
De verzorging van de dieren gebeurt helemaal op verzoek van de klant, de aantal schoonmaak beurten hangt af van de bevuiling van het dier. Het dier word altijd met volledige zorg behandeld. De verblijven worden na het verlaten van de opvang. Grondig gereinigd, ontsmet en voor aanvang van het nieuwe dier stofvrij en schoon gemaakt. 

Voor de opvang van het dier is een vaste vergoeding per dag verschuldigd, die varieert met de duur van het verblijf en de keuze van de klant. De klant kan kiezen uit 2 tarieven met verschillende mogelijkheden tarief 1 pakket totaal U maakt gebruik van een leen kooi,-hok, voer, bijvoer van het dierencentrum en de standaard verzorging en extra (vacht, nagels behadeling gratis) 

tarief: 2, "pakket gewoon". U zorgt zelf voor een kooi en het voer van uw dier. De opvang draagt alleen zorg voor de verzorging van het dier. Extra verzorging bijvoorbeeld nagels knippen is 1 euro per dier extra. 

Let op: als blijkt dat er tijdens de opvang periode onvoldoende voer mee gegeven is zal dit door ons worden aangevuld. Deze kosten worden dan aan u door berekend! 

Het is de bezoekers verboden de dieren waarvan zij niet de eigenaar of verzorger zijn, te voeren of te aaien. 

Alvorens hun dier toe te vertrouwen aan de Dierenopvang Dierencentrum van Lieshout, mag de klanten altijd een bezoek vooraf brengen aan het dierencentrum. Dit gebeurt wel op afspraak. 

Een geldig inentingsboekje en/of gezondheidsverklaring graag mee nemen als deze aanwezig is.(niet verplicht)(eigen risico) Als uw huisdier beschikt over een vaccinatieboekje of dierenpaspoort, dan blijft dit bij het dier in de opvang. 
 
Als een huisdier een urgente behandeling nodig heeft, is de Dierenopvang gemachtigd om - tenzij schriftelijk door de eigenaar anders is vermeld - een beroep te doen op een dierenarts van zijn keuze en wel op kosten van de eigenaar en zonder dat deze een klacht van welke aard dan ook kan indienen tegen de opvang en/of haar verzekeraars. Elke klant die een dier toevertrouwt aan de Dierenopvang kan er van uit gaan dat wij hat alle mogelijke doen om uw dier zo goed mogelijk te verzorgen binnen onze mogelijkheden. De stap naar de dierenarts vind pas plaatst nadat het dier beoordeeld is door de hoofd dierenopvang en overleg eigenaar.

De dierenartis is het laatste red middel, aangezien wij zelf voldoende kennis, ervaring en medicatie in huis hebben om de eerste kwaaltjes aan te pakken.

Bij overlijden van het dier word er altijd contact op genomen met het bereikbaarheidsnummer dit moet u altijd op het opvang formulier vermelden! Het bereikbaarheidsnummer kan iemand zijn die mag beslissen over uw dier. Dit kan natuurlijk ook uw 06 nummer zijn! 

Bij overleiden zullen wij er voor zorgen dat u dier zo goed mogelijk word bewaard. Het dierencentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het overleiden van uw huisdier. Of u moet nalatigheid kunnen aantonen.

De opvang kosten moeten worden betaald t/m de dag van overleiden. De dag na het overleiden worden de kosten stop gezet. De resterende dagen hoeven niet meer voldaan te worden. 

Elke bezoeker die een dier toevertrouwt aan de Dierenopvang dient zich te vergewissen van de openings- en sluitingstijden van de Dierenopvang. De bezoeken, het brengen en het halen van uw huisdier zijn altijd op afspraak. 

Elk dier dat niet binnen 48 (uur) na het eind van het verblijf, zoals aangegeven op de opvangverklaring, is op gehaal, of de opvang is verlengd, dan wel mondeling via de telefoon. Wordt beschouwd als verlaten en wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties. 
Wij zullen in de 48 uur diverse keren contact proberen te zoeken met de eigenaar, familie of bereikbaarheidsnummer dat is opgegeven.

De dierenopvang Dierencentrum van Lieshout en haar verzekeraars zijn uitdrukkelijk gevrijwaard tegen elke aansprakelijkheid voor wat betreft ziektes. overleiden of schade die een dier en uw eigendommen tijdens het verblijf in de Dierenopvang oploopt, evenals tegen de schade die veroorzaakt wordt door de dieren die toevertrouwd zijn aan de opvang., met uitzondering van de gevallen waarin de bezoeker het bewijs kan overleggen van een nalatigheid of onachtzaamheid van de Dierenopvang. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van het opvangcentrum, ongeacht de oorzaak, beperkt tot het terug betalen van de helft van de verblijfskosten wanneer er aanleiding is om aan te nemen dat er grove nalatigheid is geweest, met deze terug betaling is uitsluiting van alle overige schadevergoedingen van toepassing. 

Bij eventuele geschillen ten gevolge van het verblijf van een dier in de Dierenopvang. Verzoeken wij schriftelijk dit eerst bij de opvang te melden. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. 

En hopen dat uw dier een prettig verblijf zal hebben in onze opvang. 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Van Lieshout Dierencentrum bv.

Met het onderbrengen van uw dieren in onze opvang gaat u akkoord met deze voorwaarden!