Algemene voorwaarden

Opvang Voorwaarden en Informatie

Wij bieden u een aantal soorten Dierenopvang aan. Hier op deze website kunt u zien wat wij op het gebied van opvang voor u en uw dier kunnen betekenen. U vindt de informatie bij een van de balkjes boven in het scherm of onder aan deze paging. Heeft u vragen over een bepaalde opvang mail info@dierencentrumravenstein.nl of bel 0640326203 ons even en wij helpen u graag verder. Zie voor de opvangvoorwaarden onder aan deze pagina.

Stichting Dierenopvangcentrum Ravenstein en Wildopvangbrabant.nl Zijn onderdeel van, Van Lieshout dierencentrum bv. Zijn gevestigd op adres dorpenweg 29, 5352lb Deursen, gemeente Oss.
Klachten regeling is van toepassing:
We doen er alles aan om te voorkomen dat er een klacht ontstaat. Mocht er onverhoopt toch een probleem voor doen meldt u dan direct bij het dierencentrum. Komt u er niet uit dan kan u gebruik maken van de regeling en moet u dit schriftelijk kenbaar maken dan zal door een klachtencommissie uw melding in behandeling worden genomen en ontvangt u altijd binnen 6 weken een schriftelijk antwoord. De melding kan u schriftelijk aanleveren via klachtencommissie DC Ravenstein Dorpenweg 29, 5352lb Deursen-Dennenburg.

De herplaatsing.

Wanneer iemand kiest voor een nieuw dier dan is dit NIET gratis. Denkt u aan de kosten van de dierenarts, voer, bodembedekking, huisvesting, speeltjes en natuurlijk de aanschaf van een dier. Wanneer iemand het op prijs stelt om een mannelijk dier te nemen dan raden wij aan deze te laten castreren. Wij kunnen dit voor u verzorgen maar de kosten zijn voor de koper!
Bij aanschaf van een dier betaalt u altijd een vrijwilligebijdrage voor ons dierencentrum.
Een herplaatst dier kan ten alle tijden in overleg met het dierencentrum terug naar de opvang als de herplaatsing niet succesvol blijkt of om welke reden dan ook.
De vervoerskosten zijn voor de koper.

Welke dieren vangen wij op!

Alle huis/hobby/boerderij en gezelschapsdieren en dieren uit de natuur. behalve reptielen, honden en katten. Deze dieren kunnen alleen in de noodopvang, tijdelijk worden ondergebracht. Dit omdat er voor honden en katten al voldoende opvang adressen in de omgeving zijn. Maar juist voor een eend, geit, konijn, parkiet, cavia, schaap, pony of ezel daar is niet zomaar een opvang voor te vinden.

Dat hoeft nu niet meer het probleem te zijn! U kunt nu gebruik maken van onze Dierenopvang. Dieren die in de zwerfdieren of afstand opvang binnen komen worden wanneer geen eigenaar bekend of afgestaan na 14 dagen mogelijk herplaatst. Dit kan zijn bij een particulier, instantie of dierenpark.

Ook in het wild leven dieren die hulp nodig hebben. Wanneer bijvoorbeeld de dierenambulance in geschakeld wordt omdat een dier in het wild ook geholpen moet worden. Dan moet de dierenambulance ook ergens met deze dier blijven. Wij bieden de mogelijkheid om deze dieren op te vangen. Wij bieden deze dieren de eerste opvang en zorg. Wanneer een dier na een korte periode opknapt dan mag deze natuurlijk weer terug de natuur in. Wanneer een dier lang zorg nodig hebben en uit de natuur komen proberen wij te helpen alleen als deze levensvatbaar is om terug de natuur in te kunnen. Zo niet wordt deze door een dierenarts uit hun leiden verlost. Ons doel is wel dat we proberen alle dieren te helpen die dit nodig hebben. Dus u kunt gewoon bellen als u onze hulp nodig heeft! 24 uur per dag! Met het alarmnummer 085 273 8899

Opvang voorwaarden t.b.v(pension) Regionaal Dierencentrum Ravenstein. te Deursen. 

Het dier wordt altijd met volledige zorg behandeld. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie over de gezondheid van het dier en de daar bij horende verzorging. De opvang zal hier wel op toe zien. De eigenaar reserveert via de website. Hierbij geeft de eigenaar de juiste opvang datums en De gegevens van de eigenaar, het dier en wensen.

De betaling doet u direct online en daarneem is de opvangperiode vastgelegd en voor u gereserveerd. De opvang heeft altijd het recht om de opvangperiode te annuleren. Let op wanneer u afstand doet via de website dan is dat direct van toepassing. Dit kan niet geannuleerd worden. Er is geen retour mogelijk van de gemaakt kosten. Dieren vallen direct onder de verantwoording van de opvang en moeten binnen 24 worden afgestemd wanneer de dieren gebracht of opgehaald kunnen worden. Door plaatsen zonder overleg is niet toegestaan. 

De reservering kan ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd behalve van de afstand opvang! Door de klant zelf door via de mail dit aan te geven met vermelding van het reserveringsnummer. Met uitzondering van minimaal 10 dagen voor aanvang i.v.m. onze planning is kostenloos annuleren dan niet meer mogelijk. Annuleert u toch uw reservering binnen de 10 dagen voor aanvang opvang, dan kunnen wij geen retour betaling meer verrichten. Alleen bij ernstige familie omstandigheden of bij een sterfgeval, kunnen wij hier in een uitzondering maken.

Wanneer iemand geen gebruik maakt van de gereserveerde periode zonder afmelding! Dan worden er ook geen kosten retour geboekt. Er kan dan geen gebruik meer gemaakt worden van onze opvang. Het is ook niet meer toegestaan gebruik te maken van onze opvang in de toekomst.

Hoe reserveert u bij ons!

De eigenaar vult online een opvangreservering in met zijn wensen en de gegevens van het dier, van de eigenaar en van een bereikbaar persoon, voor eventuele gevolgen. De opvang kan de eigenaar om een identiteitsbewijs vragen om de gegevens te controleren. De dienstverlening van de Dierenopvang blijft beperkt tot wat is afgesproken in de opvangovereenkomst. De betaling is uitsluitend via ons online reserveringssysteem of met uitzondering contant bij aankomst. Het verschuldigde bedrag moet op de ophaaldag voldaan zijn per bank of contant! U kunt bij ons helaas niet pinnen!

De Dierenopvang behoudt zich het recht dieren te weigeren.

De verzorging van de dieren gebeurt helemaal op verzoek van de klant, de aantal schoonmaak beurten hangt af van de bevuiling van het dier. Het dier wordt altijd met volledige zorg behandeld. De verblijven worden na het verlaten van de opvang. Grondig gereinigd, ontsmet en voor aanvang van het nieuwe dier stofvrij en schoon gemaakt. Voor de opvang van het dier is een vaste basis vergoeding per dag verschuldigd. Daarnaast kiest u zelf voor een aantal aanvullende opties.

Let op: als blijkt dat er tijdens de opvang periode onvoldoende voer mee gegeven is zal dit door ons worden aangevuld. Deze kosten worden dan aan u doorberekend!

Het is de bezoekers verboden de dieren waarvan zij niet de eigenaar of verzorger zijn, te voeren of te aaien. Alvorens hun dier toe te vertrouwen aan de stichting Dierenopvangcentrum Ravenstein, mag de klanten altijd een bezoek vooraf brengen aan het dierencentrum. Dit gebeurt wel op afspraak.

Een geldig inentingsboekje en/of gezondheidsverklaring graag meenemen als deze aanwezig is. (niet verplicht) ( en op eigen risico) Als uw huisdier beschikt over een vaccinatieboekje of dierenpaspoort, dan blijft dit bij het dier in de opvang.

Wanneer u ervoor kiest dat wij uw dier ophalen of brengen berekent het systeem automatisch de afstand en de kosten. De Dierenopvang behoudt het recht deze kosten aan te passen mocht deze niet kloppen of er meer tijd nodig is bij het ophalen.

Calamiteiten

Als een huisdier een urgente behandeling nodig heeft, is de Dierenopvang gemachtigd om - tenzij schriftelijk door de eigenaar anders is vermeld - een beroep te doen op een dierenarts van zijn keuze en wel op kosten van de eigenaar en zonder dat deze een klacht van welke aard dan ook kan indienen tegen de opvang en/of haar verzekeraars. Elke klant die een dier toevertrouwt aan de Dierenopvang kan er van uit gaan dat wij hat alle mogelijke doen om uw dier zo goed mogelijk te verzorgen binnen onze mogelijkheden. De stap naar de dierenarts vindt pas plaatst nadat het dier beoordeeld is door de hoofd Dierenopvang en overleg eigenaar.

De dierenarts zal altijd worden geraadpleegd, de eerste behandeling gebeurt door de hoofdverzorger, aangezien wij zelf voldoende kennis, ervaring en medicatie in huis hebben om de eerste kwaaltjes aan te pakken.

Bij overlijden van het dier wordt er altijd contact op genomen met het bereikbaarheidsnummer dit moet u altijd op het opvang formulier vermelden! Het bereikbaarheidsnummer kan iemand zijn die mag beslissen over uw dier. Dit kan natuurlijk ook uw 06 nummer zijn!

Bij overlijden zullen wij ervoor zorgen dat u dier zo goed mogelijk wordt bewaard. Het dierencentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het overlijden van uw huisdier. Of u moet nalatigheid kunnen aantonen. Wij gaan er natuurlijk niet vanuit dat dit gebeurt maar mocht het nodig zijn dan meldt u dit schriftelijk aan via de klachtencommissie.

De opvang kosten moeten worden betaald t/m de dag van overlijden. De dag na het overlijden worden de kosten stopgezet. De resterende dagen hoeven niet meer voldaan te worden.

De klant bepaald zelf of de al betaalde kosten terugbetaald moeten worden of bijvoorbeeld gedoneerd mogen worden aan de wildopvang of stichting.

Bezoek

Elke bezoeker die een dier toevertrouwt aan de Dierenopvang dient zich te vergewissen van de openings- en sluitingstijden van de Dierenopvang. De bezoeken, het brengen en het halen van uw huisdier zijn altijd op afspraak. Vanaf 11.00 uur

Elk dier dat niet binnen 48 (uur) na het eind van het verblijf, zoals aangegeven op de opvangverklaring, is opgehaald, of de opvang is verlengd, dan wel mondeling via de telefoon. Wordt beschouwd als verlaten en wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties. Wij zullen in de 48 uur diverse keren contact proberen te zoeken met de eigenaar, familie of bereikbaarheidsnummer dat is opgegeven.

Stichting Dierenopvangcentrum Ravenstein en haar verzekeraars zijn uitdrukkelijk gevrijwaard tegen elke aansprakelijkheid voor wat betreft ziektes. Overlijden of schade die een dier en uw eigendommen tijdens het verblijf in de Dierenopvang oploopt, evenals tegen de schade die veroorzaakt wordt door de dieren die toevertrouwd zijn aan de opvang., met uitzondering van de gevallen waarin de bezoeker het bewijs kan overleggen van een nalatigheid of onachtzaamheid van de Dierenopvang. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van het opvangcentrum, ongeacht de oorzaak, beperkt tot het terugbetalen van de helft van de verblijfskosten wanneer er aanleiding is om aan te nemen dat er grove nalatigheid is geweest, met deze terugbetaling is uitsluiting van alle overige schadevergoedingen van toepassing.

Bij eventuele geschillen ten gevolge van het verblijf van een dier in de Dierenopvang. Verzoeken wij schriftelijk dit eerst bij de opvang te melden via de klachtencommissie.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.
En hopen dat uw dier een prettig verblijf zal hebben in onze opvang.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Van Lieshout Dierencentrum bv.

Met het onderbrengen van uw dieren in onze opvang gaat u akkoord met deze voorwaarden!