Noodopvang dieren

Voor dierennoodhulp belt u de dierenambulance in uw regio. Voor noodopvang kan u met uw dier bij ons terecht. Noodopvang is een tijdelijke korte opvang, Dit kan zijn wanneer de eigenaar wordt opgenomen in een ziekenhuis of dakloos raakt door een woningbrand of een andere situatie. Dit kan ook zijn wanneer iemand uit de woning wordt gezet of een eigenaar overlijd.

De noodopvang kan ingeschakeld worden door collega opvangcentra, dierenwelzijnsorganisaties, de Politie, De Gemeente, Deurwaarder, woningbouworganisatie of particulier.

Noodopvang dieren

Direct opvang nodig?

Wanneer een dier direct opvang nodig heeft en nergens anders terecht kan belt u met 0640326203. Er kan dan direct vervoer geregeld worden om het dier op te halen. Binnen 14 dagen moet dan duidelijk zijn wat er met het dier moet gaan gebeuren. Dit gebeurt in samenwerking met de opvang. 

U kan geen afstand doen van honden en katten. Daarvoor moet u contact opnemen met een regioasiel die aangesteld zijn door de betreffende gemeente waar het dier woont. Natuurlijk kunnen honden en katten wel tijdelijk bij ons worden ondergebracht wanneer er acute noodsituatie zich voordoet. 

Let op: de noodopvangtarieven wijken af van de regulieren opvangtarieven. Wenst u informatie of een vaste samenwerking als gemeente of instantie? Stuur uw verzoek of vraag naar info@dierencentrumravenstein.nl.

Noodopvang dieren